Talk:Distributions of Darkrai, 'powerful tag Pokémon' announced

Typo

Whimsicott was typo'd as Whisicott Shadowater 13:06, 27 April 2012 (UTC)

Return to "Distributions of Darkrai, 'powerful tag Pokémon' announced" page.